Märjamaa Ettevõtjate Piirkondlik Ühendus

Märjamaa Ettevõtjate Piirkondlik Ühendus (MEPÜ) on loodud 2000. aastal. Ühendusse kuulub ettevõtjaid Märjamaa, Lääne-Nigula ja Saue  vallast.

MEPÜ eesmärgid

Ettevõtjatevahelise koostöö korraldamine

Seminaride ja koolituste korraldamine

Ettevõtlusalase teabe levitamine

Väliskontaktide leidmine

Regionaalsele arengule kaasaaitamine

Ühisürituste korraldamine

Ühenduse liikmete huvide kaitsmine

Sündmused

juuli, 2024

Soovid astuda liikmeks?